تبلیغات
خلوتگاه عاشقانه - پــــــــــــــــــــــاییز...

پــــــــــــــــــــــاییز...

بیچاره پاییز...
دستش نمک ندارد...
این همه باران به آدم ها میبخشد،اما همین آدم ها تهمت ناروای خزان را به او میزنند.
خودمانیم...
تقصیر خودش است..
بلد نیست مثل بهار خودگیر باشد
تا شب عیدی زیر لفظی بگیرد و 
با هزار ناز و کرشمه سال تحویلی را هدیه دهد...
سیاست تابستان را هم ندارد
که در ظاهر با آدم ها گرم و صمیمی باشد ولی از پشت خنجری سوزناک بزند

بیچاره...
بخت و اقبال زمستان هم نصیبش نشده
که با تمام سردی و بی تفاوتیش این همه خواهان داشته باشد

او پاییز است
روراست و بخشنده...
ساده دل
فکر میگند اگر تمام داشته هایش را زیر پای آدم ها بریزد،
روزی...
جایی...
لحظه ای...
از خوبی هایش یاد میکنند...
یکی به این پاییز بگوید
آدم ها یادشان میرود که تو رسم عاشقی را یادشان داده ای...

دست در دست معشوقه ای دیگرپا بر روی برگ هایت میگذارند
تنها یادگاری که برایت میماند
"صدای خش خش برگ های تو بعد از رفتن آنهاست...

پاییز مبارک...


[ جمعه 3 مهر 1394 ] [ 10:15 ق.ظ ] [ روشا ]