تبلیغات
خلوتگاه عاشقانه - کجایی....؟؟؟

کجایی....؟؟؟


بعضی ها را هرچقدر هـم که
بــــخواهی تــــــــــــــــــمام نـــــــــــــــــــــمی شوند
هــــــــــمش به آغــــــــــوششان بــــــــــدهکار میمانی !
حضورشان گــــــــــــــــرم است
سکوتشان خالی مــــــــــیکند دل ِآدم را
آرامش ِ صـــــــــــــــــــــدایشان را کــــــــــــــــــــم می آوری
هر دم هر لحظه کـــــــــــــــــم مـــــــی آوریشان
و اینجا مــــــــــــــــــــن کــــــــــــــم دارمــــــــــت....


به ما بپیوندید
زیباترین مطالب عاشقانه در کانال وبلاگ ما
[ سه شنبه 31 فروردین 1395 ] [ 12:51 ب.ظ ] [ روشا ]