تبلیغات
خلوتگاه عاشقانه - باور نكن

باور نكن


تو شاهكار خالقی، تحقیر را باور نكن، 
در گیر و دار زندگی هر چیز را باور نكن،
 برروی بوم زندگی، هر چیز میخواهی بكش،
 زیبا و زشتش پای توست تقدیر را باور نكن،
 تصویر اگر زیبا نبود! نقاش خوبی نیستی،
 ازنو دوباره رسم كن تصویر را باور نكن، 
خالق تورا شاد آفرید آزادآزاد آفرید، 
پرواز كن تا آرزو،
زنجیر را باور نكن...........


[ جمعه 16 مرداد 1394 ] [ 07:41 ب.ظ ] [ روشا ]