تبلیغات
خلوتگاه عاشقانه - سرمایه زندگی...

سرمایه زندگی...


کم سرمایه ای نیست . . .
داشتن آدمهایی که حالت رابپرسند!
ولی از آن بهتر
داشتن آدمهاییست که وقتی حالت را میپرسند
بتوانی بگویی : خوب نیستم…!


[ یکشنبه 18 مرداد 1394 ] [ 08:54 ق.ظ ] [ روشا ]