تبلیغات
خلوتگاه عاشقانه - خوش به حالت ای شب...

خوش به حالت ای شب...که چنین نرم و سبک
و چنان شاد و رها
می خزی در دل شهر
می پری از سر بام
می دوی تا ته عشق
می رسی کوچه ی خواب
می روی خانه ی یار
نرم می کوبی به در
یار من می گوید :
پنجره ها همه باز
بوده ام منتظرت
خوش به حالت ای شب...


[ پنجشنبه 22 مرداد 1394 ] [ 08:12 ق.ظ ] [ روشا ]